print

Uitbetaling van vakantiedagen en vakantietoeslag

Bij beëindiging van zijn dienstverband heeft uw werknemer recht op uitbetaling van zijn opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen. Daarnaast zult u ook de tot aan de ontslagdatum opgebouwde vakantietoeslag moeten uitbetalen.

Vakantiedagen

Elke werknemer heeft volgens de wet recht op minstens viermaal het aantal werkdagen per week aan vakantiedagen. Een werknemer die dus vijf dagen per week werkt, heeft recht op minimaal 4 x 5 = 20 vakantiedagen per jaar. Dit noemt men ook wel de wettelijke vakantiedagen.

De meeste werknemers hebben recht op meer vakantiedagen omdat dit in de CAO of arbeidsovereenkomst afgesproken is. Deze vakantiedagen worden ook wel aangeduid met de term bovenwettelijke vakantiedagen.

Bij de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst heeft de werknemer recht op uitbetaling van alle opgebouwde, maar door hem nog niet genoten vakantiedagen. Het gaat dan dus om zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen.

Als werkgever bent u bovendien verplicht om een deugdelijke administratie bij te houden van de door de werknemer opgebouwde en opgenomen vakantiedagen. Als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd wordt, dan kan het wenselijk zijn om het exacte saldo aan uit te keren dagen op te nemen in de beëindigingsovereenkomst.

Vakantietoeslag

De meeste werknemers hebben recht op 8% vakantietoeslag. Deze toeslag wordt in de loop van het jaar opgebouwd en een keer per jaar, meestal in mei, uitgekeerd. Bij de beëindiging van zijn dienstverband heeft de werknemer recht op uitbetaling van het tot aan de ontslagdatum opgebouwde saldo aan vakantietoeslag.

« Terug naar overzicht artikelen