Kennelijk onredelijk ontslag

Na een ontslagprocedure via het UWV Werkbedrijf kan een werknemer bij de kantonrechter alsnog een ontslagvergoeding claimen.