Ontslag met wederzijds goedvinden

In veel ontslagsituaties is het voordelig om het ontslag met wederzijds goedvinden te laten plaatsvinden. U leest hier alles over de gebruikelijke voorwaarden.

  • Ontslag met wederzijds goedvinden

    Bij ontslag met wederzijds goedvinden maken werkgever en werknemer in onderling overleg afspraken over de beëindiging van het arbeidscontract. In veel gevallen is het voor beide partijen voordeling om het ontslag met wederzijds goedvinden te regelen. Lees meer

  • Wat is een fictieve opzegtermijn?

    Een fictieve opzegtermijn is, zoals het woord al aangeeft, geen echte opzegtermijn. Het is de termijn die het UWV in acht neemt bij het bepalen van de ingangsdatum van uw WW-uitkering. Lees meer

  • Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

    U bepaalt samen met uw werknemer welke afspraken u maakt rondom de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze afspraken worden in het algemeen in een overeenkomst vastgelegd, de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Lees meer