print

Ontslag na twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer twee jaar of meer onafgebroken ziek of arbeidsongeschikt is geweest, geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. Dit betekent niet dat de arbeidsovereenkomst dan automatisch beëindigd is. Het betekent wel dat u via het UWV Werkbedrijf of via de kantonrechter ontslag voor de werknemer kunt aanvragen.

Nieuwe ziekteperiode na herstel van vier weken of meer

Let op: als de werknemer tijdens de periode van twee jaar vier weken of langer hersteld is geweest, dan gaat een nieuwe periode lopen.

Een voorbeeld.

Ronald van der Ploeg is sinds 1 januari 2010 ziek. Hij heeft een ernstige vorm van burnout. In de zomer van 2010 gaat het echter steeds beter met Ronald. Op 1 september 2010 is hij weer volledig hersteld. Helaas is dit herstel niet van lange duur. Op 15 november 2010 moet Ronald zich weer volledig ziekmelden.

Omdat de herstelperiode langer vier weken geduurd heeft, is er vanaf 15 november 2010 een nieuwe tweejaarsperiode ingegaan. In het geval van Ronald eindigt het opzegverbod dus pas op 15 november 2012 in plaats van 1 januari 2012.

Als u na twee jaar ziekte van de werknemer een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV Werkbedrijf, dan zal deze vergunning niet zomaar afgegeven worden. U zult het UWV Werkbedrijf duidelijk moeten maken dat:

  • De werknemer hoogstwaarschijnlijk niet binnen zesentwintig weken zal herstellen.
  • De werknemer ook door middel van scholing of andere ondersteuning geen andere passende werkzaamheden binnen het bedrijf kan verrichten.

Loondoorbetalingsplicht stopt na twee jaar ziekte

U bent na twee jaar ziekte in het algemeen niet meer verplicht om het loon van de werknemer door te betalen. Als u dus na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV Werkbedrijf, dan hoeft u ook tijdens deze procedure en tijdens de opzegtermijn daarna geen loon meer te betalen.

Een uitzondering op deze regel doet zich voor als het UWV na twee jaar ziekte tot het oordeel komt dat u als werkgever te weinig gedaan heeft om de werknemer te laten re-integreren. Deze zogenaamde poortwachterstoets vindt plaats op het moment dat de werknemer een WIA-uitkering aanvraagt. Als het UWV vindt dat u tekortgeschoten bent in uw re-integratieverplichting, dan kan de loondoorbetalingsverplichting met een jaar verlengd worden.

In plaats van twee jaar zult u dan (maximaal) drie jaar lang het loon (of in elk geval 70% hiervan) van de werknemer moeten doorbetalen. Ook mag u de werknemer tijdens deze periode niet ontslaan.

« Terug naar overzicht artikelen