Bedrijfseconomisch ontslag

In alle gevallen waarin bedrijfsomstandigheden de aanleiding voor het ontslag zijn, spreekt men van bedrijfseconomisch ontslag.